ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

ว่าวไทย
Thai Kites
thaikites
วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday 11-12 March 2006ว่าวไทยรายละเอียดเพิ่มเติม :


Thai Kites

thaikites
ว่าวเต่า
Turtle Kite
thaikites
ซุปเปอร์แมนสีรุ้ง
Rainbowed Superman
thaikites
ว่าวเฉลิมพระเกียรติ

thaikites
ว่าวเฉลิมพระเกียรติ

thaikites


thaikites


thaikites
ว่าวจุฬา
Chula Kite
thaikites
ว่าวจุฬา
Chula Kite
thaikites
ว่าวภาคใต้
Kites from Southern Thailand
thaikites
ว่าวภาคใต้
Kites from Southern Thailandคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh