ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

ว่าวเตตระฮีดรอน
Tetrahedral Kite
tetrahedral kite
วันเสาร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday 11-12 March 2006ว่าวเตตระฮีดรอน

นอกจากการชมว่าวดาวเทียมธีออสแล้ว จิสด้าเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมการร่วมประดิษฐ์และประกอบ ว่าวโครงสร้างอวกาศ "เตตระฮีดรอน" ที่สะท้อนให้เห็นถึงแก่นของคำกล่าวที่ว่า "สามัคคีคือพลัง" หรือ "Synergy" เพราะแม้หน่วยย่อยแต่ละหน่วยของเตตระฮีดรอนไม่สามารถบินได้ แต่เมื่อนำมารวมกันแล้ว ว่าวเตตระฮีดรอน กลับสามารถลอยขึ้นได้อย่างสง่างาม เตตระฮีดรอนแต่ละหน่วยจะประดับสัญญลักษณ์ Thailand Grand Invitation 2006 และ โลโก้ของจิสด้า

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เตตระฮีดรอน และ ว่าวเตตระฮีดรอน ดูได้ที่ web วิทยาศาสตร์สนุก : funscience.gistda.or.th


ภาพว่าวเตตระฮีดรอน ในงานแถลงข่าว ณ บ้านเจ้าพระยารามราฆพ

tetrahedral kite


tetrahedral kite


tetrahedral kite


tetrahedral kite


tetrahedral kite
ว่าวเตตระฮีดรอน 16 เซล
16-celled tetrahedral kite
tetrahedral kite
คุณรอน ผู้เอื้ออารี ช่วยพี่ชิโน ปรับคอซุง
Kind assistance from Khun Ron.
tetrahedral kite
ว่าวเตตระฮีดรอน 10 เซล
10-celled tetrahedral kite
tetrahedral kite


tetrahedral kite


tetrahedral kiteภาพว่าวเตตระฮีดรอน ในงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9

tetrahedral kite


tetrahedral kite


tetrahedral kite


tetrahedral kite


tetrahedral kite


tetrahedral kite
อาจารย์ศุภโชค จาก โรงเรียนปราโมทย์วิทยา รามอินทรา กับว่าวเตตระฮีดรอน 16 เซล 4 ตัว
Arjarn Supachoke from Pramotewittaya Ramindra School with 4 of sixteen-celled tetrahedral kites.
tetrahedral kite
อ.ศุภโชค กำลังประกอบว่าวเตตระฯ 64 เซล
Arjarn Supachoke was assembling 64-celled tetrahedral kite.
tetrahedral kite
รองผู้อำนวยการ และ ครู โรงแรียนวัดอัมรินทราราม กับว่าวเตตระฮีดรอน ที่ทำจากไม้ไผ่
Deputy Director and teachers from Ammarintaram School with a bamboo tetrahedral kite.
tetrahedral kite
คุณรัฐกฤษ สงสำเภา ทำหน้าภาคภูมิใจ กับว่าวเตตระฯ ไม้ไผ่ ที่ช่วยผูกมากับมือ
Mr.Rattakrit Songsampao in front of the bamboo tetrahedral kite.
tetrahedral kite
ว่าวเตตระฮีดรอนไม้ไผ่ ของ โรงแรียนวัดอัมรินทาราม ขณะกำลังติดลมอยู่บนฟ้า
Deputy Director and teachers from Ammarintaram School with a bamboo tetrahedral kite.
tetrahedral kite
ตราสัญญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
Symbol of the Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne.
tetrahedral kite
ว่าวเตตระฮีดรอน 64 เซล ทำจากหลอดกาแฟ, เชือกว่าว, และ กระดาษว่าว
64-celled tetrahedral kite made from straws, string, and kite paper.
tetrahedral kite
ว่าวเตตระฮีดรอน ตัวซ้ายทำจากหลอดกาแฟ ตัวขวาทำจากไม้ไผ่
Straw tetrahedral kite (left) and bamboo tetrahedral kite (right)
Mega Moon
ว่าวเตตระฮีดรอน 4 เซล กับ ว่าวเมกะมูน
4-celled tetrahedral kite and Mega Moon
tetrahedral kite
เด็กๆ ประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน ในบูธของ สทอภ.
Children assembled tetrahedral kites in GISTDA's booth.
tetrahedral kite
ติดหลอดไฟ เตรียมขึ้นว่าวกลางคืน
Putting LEDs in place and getting ready for the night flight.
tetrahedral kite


tetrahedral kite


tetrahedral kite

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh