ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

ว่าว Pierrot
Pierrot
pierrot
วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday 11-12 March 2006Pierrot

Pierrot เป็นว่าวของฝรั่งเศส สร้างโดย Papillon Kite

รายละเอียดเพิ่มเติม :


Pierrot

pierrot


pierrot


pierrot


pierrot


pierrot


pierrot

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh