ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

ว่าวอื่นๆ
Other Kites
gecko kite
วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday 11-12 March 2006ว่าวอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติม :


Crocodile Kite

crocodile kite


crocodile kiteGecko Kite

ว่าวตุ๊กแก ออกแบบและสร้างโดย Peter Lynn มีความยาว 25 ฟุต ควรใช้ lifter เพื่อเพิ่มความเสถียร ราคาประมาณ US$450

giant gecko kite

launching
giant gecko kite

heavy tail

Flowform Kite

flowform kite
252 Flowform
ของ Jim Martin (Pensylvania, USA)
flowform kite

body made in US, tail made in China
flowform kite

colorful clown
flowform kite

rainbow flowform

Ray Kite

ว่าว Ray ออกแบบและสร้างโดย Peter Lynn มีความยาวมากกว่า 20 ฟุต และกว้าง 8 ฟุต ราคาประมาณ US$500

ray kite

flying high
ray kite

pulled by orange pilot
ray kite

colorful !

Mermaid Kite

ว่าว Mermaid เป็นของ Papilon Kite ครับ

mermaid kite

flying graciously
mermaid kite

Night Shot
mermaid kite

with 2 fish on her tail

Genie Kite

genie kite


genie kite


genie kite


genie kiteElephant Kite

elephant kite
Taiwan Yunlin Association of Kite Development

Other Kites

kite
Pinoccio
kite


kite
Stained glass by Gérard Clément

kite


kite


kite
Rainbow Fish
kite
Butterfly
kite


kite


kite


kite
Crocodile and Bear
kite
Blue Devil
kite
a kite made by KEVIN SANDERS (Australian)
kite

Arch
kite
Seal
kite


kite


kite


kite
Rainbow Fish
kite


kite


kite


kite


kite


kite


kite


kite


kite


kite
Laconu
Gerd Klaus (Germany)
kite
Laconu
Gerd Klaus (Germany)
kite
night kite with reflector
Gerd Klaus (Germany)คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh