ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

ว่าวปลาหมีกยักษ์
Octopus Kite
octopus kite
วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday 11-12 March 2006



ว่าวปลาหมึกยักษ์

ว่าวปลาหมึกยักษ์ เป็นผลงานการออกแบบและสร้างของ Peter Lynn ในงานว่าวฯ ครั้งนี้ มีว่าวปลาหมึกยักษ์ ขึ้นลอยฟ้า มากกว่างานว่าวใดๆ ที่จัดมาในอดีต ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2549 นับได้ 12 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม :


ภาพว่าวฯ

octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite


octopus kite





คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh