ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

ว่าวสาย
Kite Train
kite train
วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday 11-12 March 2006ว่าวสายรายละเอียดเพิ่มเติม :

ภาพว่าวสวยๆ จาก Thailand 7th International Kite Festival


ภาพว่าวฯ

kite train
ว่าวสายลายหน้าน้องหมาตาโศก ของไต้หวันครับ

kite train
ว่าวสายลายใบเมเปิ้ลสีส้ม ของไต้หวัน

kite train
เกาหลี
Korean
kite train
ว่าวมังกร
Dragon Kite
kite train
ว่าวมังกร
Dragon Kite
kite train
ว่าวมังกร
Dragon Kite
kite train
ว่าวมังกร
Dragon Kite
kite train
เห็นว่าวมังกรอยู่ไกลๆ
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh