ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

นักเล่นว่าว
Kite Flyers
kite flyer
วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday 11-12 March 2006Kite Flyers

Dear all readers.
Since I do not know all people in the pictures, kindly send me email telling me names in order to complete this web page.

Many thanks in advance.
:-)

รายละเอียดเพิ่มเติม :


Kite Flyers

Kite Flyers
Ron Spaulding

Kite Flyers
Gerd Klaus
Germany
Kite Flyers


Kite Flyers


Kite Flyers
Kevin Sanders (in yellow, Australian) and David Gomberg (American)

Kite Flyers
David Gomberg, Peter Lynn, and Ron Spaulding
helped in the launching of THEOS kite.
Kite Flyers
Japanese Mega Moon Kiter
presented Mr.Sommai Wattanamongkol a Thai Flag Kite.
Kite Flyers
Peter Lynn
in front of the tractor used for pulling the big orange octopus.
night kite
Gerd Klaus, Germany
with his night kite.
Korean Kite Flyers
Korean Kiter

Korean Kite Flyers
Korean Kiters

Korean Kite Flyers
Korean Kiters

Kite Flyers


Kite Flyers
Gerd Klaus, Germany
with his "Laconu kite.
Kite Flyers

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh