ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

โค้งว่าว
Kite Arch
kite arch
วันเสาร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday 11-12 March 2006โค้งว่าวในงานฯ

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จิสด้าจะจัดแสดง "โค้งว่าว" หรือ "Kite Arch" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โค้งว่าวประกอบด้วยว่าวสีสันสวยงามจำนวน 60 ตัว ประดับด้วยตราสัญญลักษณ์เฉลิมฉลองฯ เพื่อสื่อถึง 60 ปีของการครองสิริราชสมบัติ

ประเทศอื่นๆ ได้นำโค้งว่าวมาแสดงด้วยเช่นกัน เช่น ฝรั่งเศส และ อเมริกา

รายละเอียดเพิ่มเติม :


โค้งว่าว ที่ จิสด้า จัดสร้าง เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปีของการครองสิริราชสมบัติ

kite arch

.
kite arch

.
kite arch

.
kite arch

.
kite arch

.
kite arch

.
kite arch

.

โค้งว่าว ของ ฝรั่งเศส

kite arch

.
kite arch

.
kite arch

.
kite arch

.
kite arch

.

โค้งว่าว อื่นๆ

kite arch

.
kite arch

.
kite arch

.คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh