ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

kites
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 มีนาคม 2549
ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีลมว่าวมาเยือนอีกแล้ว ...

งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9 เป็นงานเทศกาลประจำเดือนมีนาคม ของ Grand Events & Grand Festivals ที่อยู่ภายใต้โครงการ Thailand Grand Invitation 2006 นับเป็นเทศกาลใหญ่ระดับนานาชาติ ที่จัดแสดง แข่งขัน ประกวด ว่าวจากประเทศต่างๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองใน มหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne)

ว่าวดาวเทียมธีออส เป็นว่าวดาวเทียมดวงแรกของโลก มีขนาดเท่าของจริง สร้างโดยคุณสมหมาย วัฒนมงคล นักประดิษฐ์ว่าวภาพและ อนุรักษ์ว่าวไทย ที่มีชื่อเสียง ว่าวดาวเทียมธีออสจำลองแบบการบันทึกภาพจากอวกาศของดาวเทียมจริง หลังจากการส่งขึ้นสู่วงโคจร ในปี 2550 โดยการถ่ายภาพดิจิตัล และส่งสัญญาณภาพวีดีโอลงมายังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน เพื่อให้รับชมกันอย่างทั่วถึง ว่าวธีออสจะขึ้นให้ชมทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

นอกจากการชมว่าวดาวเทียมธีออสแล้ว จิสด้าได้เชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมการร่วมประดิษฐ์และประกอบ ว่าวโครงสร้างอวกาศ "เตตระฮีดรอน" ที่สะท้อนให้เห็นถึงแก่นของคำกล่าวที่ว่า "สามัคคีคือพลัง" หรือ "Synergy" เพราะแม้หน่วยย่อยแต่ละหน่วยของเตตระฮีดรอนไม่สามารถบินได้ แต่เมื่อนำมารวมกันแล้ว ว่าวเตตระฮีดรอน กลับสามารถลอยขึ้นได้อย่างสง่างาม เตตระฮีดรอนแต่ละหน่วยจะประดับสัญญลักษณ์ Thailand Grand Invitation 2006 และ โลโก้ของจิสด้า


เชิญอ่านบทความเรื่อง High Flyer ที่ลงพิมพ์ใน OUTLOOK ของ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2549


เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จิสด้าได้จัดแสดง "โค้งว่าว" หรือ "Kite Arch" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โค้งว่าวประกอบด้วยว่าวสีสันสวยงามจำนวน 60 ตัว ประดับด้วยตราสัญญลักษณ์เฉลิมฉลองฯ เพื่อสื่อถึง 60 ปีของการครองสิริราชสมบัติ
ภาพพี่เป็ด กับว่าวธีออส ในงานเทศกาลกีฬาไทย 2548 ที่ท้องสนามหลวง

ความเป็นมาของว่าวธีออส

ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้ลงนามในสัญญาโครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทย ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อร่วมกันสร้างดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย ในชื่อ ดาวเทียมธีออส (THEOS) หรือ Thailand Earth Observation Satellite เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ขนาดกลาง ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 750 กิโลกรัม มีระบบถ่ายภาพทั้งระบบภาพขาว-ดำ รายละเอียดสูง 2 เมตร มีความกว้างแนวถ่ายภาพ 22 กิโลเมตร และระบบถ่ายภาพแบบภาพสีหลายช่วงคลื่น รายละเอียดภาพ 15 เมตร ความกว้างแนวถ่ายภาพ 90 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการสร้าง 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งขึ้นสู่วงโคจรประมาณกลางปี พ.ศ. 2550

สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการดาวเทียมธีออส เล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักดาวเทียมธีออส และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สทอภ. จึงได้ดำเนินการประสานกับสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรุงเทพมหานคร ในการเข้าร่วมแสดงว่าวดาวเทียมธีออสในงานเทศกาลกีฬาไทย ปี 2548 ณ ท้องสนามหลวง

ในงานเทศกาลกีฬาไทย 2548 สทอภ. ได้ขอความอนุเคราะห์บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดย คุณปริญญา สุขชิต หรือ คุณเป็ด ว่าวไทย ในการจัดทำว่าวกล่องรูปดาวเทียมธีออสขนาดเท่าของจริงตัวแรก ว่าวดาวเทียมธีออสติดกล้องวีดีโอเพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพสู่จอโทรทัศน์บนพื้นดิน โดยเป็นการเลียนแบบการทำงานของดาวเทียมที่ส่งสัญญาณภาพกลับสู่โลก ซึ่งทำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจหลักการทำงานของดาวเทียมได้อีกด้วย ในงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมชมงาน ได้ชมบอร์ดนิทรรศการภารกิจของ สทอภ. คือการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ได้รับเอกสารแจกเกี่ยวกับดาวเทียมธีออส และ ถ่ายภาพร่วมกับ Mascot หุ่นดาวเทียมธีออส


ภาพงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9 - Picture Gallery
Click the pictures on the left to see more pictures.

GISTDA's booth
นิทรรศการ และ กิจกรรม ของ สทอภ. (จิสด้า)
Exhibition and activities at GISTDA's booth.

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

THEOS kite
การประดิษฐ์ว่าวดาวเทียมธีออส

The Making of THEOS Kite.

THEOS kite
ว่าวดาวเทียมธีออส
THEOS Kite

วันเอาทิตย์ 12 มีนาคม 2549
Sunday, March 12, 2006.

tetrahedral kite
ว่าวเตตระฮีดรอน
Tetrahedral Kite

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

kite arch
โค้งว่าวเฉลิมพระเกียรติ และ โค้งว่าวอื่นๆ
Kite Arch

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

international kites
แต่งแต้มสีสันให้ท้องฟ้า
Coloring the Sky

* * * See the world record broken here. * * *

วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday, March 10-12, 2006.

Thai Kites
ว่าวไทย
Thai Kites

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

Mega Moon Kite
ว่าวพระจันทร์ยักษ์
Mega Moon : The World's Largest's Kite

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

Page 1 / Page 2

octopus kite
ว่าวปลาหมึกยักษ์
Octopus Kite

วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday, March 10-12, 2006.

devil kite
ว่าวจากสเปน
Kites from Spain

วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday, March 10-12, 2006.

teddy bear kite
ว่าวหมีสีฟ้า
Teddy Bear Kite

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

kite train
ว่าวสาย
Kite Train

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

sesame street kite
ว่าวเซซามี สตรีท
Sesame Street

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

pierrot
ว่าว Pierrot
Pierrot

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

trilobite
ว่าวไทรโลไบท์
Trilobite

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

Korean Kite
ว่าวเกาหลี
Korean Kites

วันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday, March 11-12, 2006.

Other countries kites
ว่าวอื่นๆ
Other Kites

วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday, March 10-12, 2006.

wind catchers
วิน แคชเชอร์
Wind Catchers

วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday, March 10-12, 2006.

wind catchers
นักเล่นว่าว
Kite Fliers

วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday, March 10-12, 2006.
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh