ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

บูธนิทรรศการของ สทอภ.
GISTDA's Exhibition
GISTDA's booth
วันเสาร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Saturday-Sunday 11-12 March 2006นิทรรศการ และ กิจกรรม ในเต้นท์ของ สทอภ. (จิสด้า)

สำหรับผู้ที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเทียมธีออส ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย สามารถแวะเยี่ยมชม นิทรรศการวิชาการ แสดงเทคโนโลยีอวกาศ, ภูมิสารสนเทศ, ภาพจากดาวเทียมดวงต่างๆ รวมถึงภาพดาวเทียมแสดงพื้นที่ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ภายในเต้นท์ของจิสด้า อันเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้บุตรหลาน ร่วมเล่นระบายสีว่าวปักเป้าธีออส และร่วมเล่นเกมชิงรางวัลของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปบ้านได้ด้วย ก่อนกลับบ้านอย่าลืมถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกกับ Mascot ธีออส และ พี่จิสด้าใจดี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เตตระฮีดรอน และ ว่าวตตระฮีดรอน ดูได้ที่ web วิทยาศาสตร์สนุก : funscience.gistda.or.th


ภาพข่าว - Gallery

GISTDA's Exhibition
เต้นท์ของจิสด้า ประดับด้วยสีแดง ขาว น้ำเงิน ที่ดึงดูดความสนใจ
GISTDA's Exhibition, using red, white, and blue for its key colors.
GISTDA's front desk

Giant octopus was in the background of GISTDA's exhibition.
GISTDA's tent


welcome to GISTDA's booth
พี่จิสด้า ยืนต้อนรับอยู่หน้าเต้นท์นิทรรศการ

GISTDA's mascot
พี่จิสด้าถ่ายภาพกับเด็ก
GISTDA's astronaut mascot posed with a kid.
GISTDA's mascot


GISTDA's mascot


THEOS's mascot


THEOS's mascot
พี่ธีออสถ่ายภาพกับเด็ก
THEOS mascot in front of GISTDA's booth
THEOS's mascot

Welcome to GISTDA's exhibition.
THEOS's mascot

Hi...
THEOS's mascot

Say "kites"
exhibition


exhibition


exhibition


exhibition


exhibition


exhibition


exhibition
ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง พื้นที่ โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง 2 ปี 2547 และ 2548


สมหมาย วัฒนมงคล
นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์, รองผู้อำนวยการ สทอภ. และ รักษาการผู้อำนวยการโครงการดาวเทียมธีออส กับ ดาบตำรวจสมหมาย วัฒนมงคล นักประดิษฐ์ว่าวดาวเทียมธีออส
Mr.Chanchai Peanvijarnpong, Deputy Director of GISTDA and Acting for Director of THEOS Project with Mr.Sommai Wattanamongkol
GISTDA's front desk
โต๊ะประชาสัมพันธ์ของจิสด้า
GISTDA's front desk.
welcome to GISTDA's booth
ผู้ดำเนินรายการประกาศเชื้อเชิญผู้ที่ผ่านไปมา ให้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ข้อมูลของ สทอภ. แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานฯ
Lady astronaut invited people to join the activities and provided information about GISTDA.
material distribution
เจ้าหน้าที่แจกหนังสือและเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
Distribution of books and information.
satellite image of the area
นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ ให้ข้อมูลของภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง ของค่ายพระรามหก แก่ผู้ที่สนใจ
Mr.Chanchai Peanvijarnpong gave information about the high resolution satellite image of Rama VI camp.
making tetrahedral kite
น้องๆ หัดทำว่าวเตตระฮีดรอน จาก หลอดกาแฟ, เชือกว่าว, และ กระดาษว่าว
Kids were making a tetrahedral cell from straw, string, and kite paper.
making tetrahedral kite

Making tetrahedral kite.
making tetrahedral kite

Making tetrahedral kite.
making tetrahedral kite

Making tetrahedral kite.
kite painting
เด็กๆ ระบายสีว่าวปักเป้าธีออส
Children were painting THEOS kites, which they could take home afterward.
kite painting

Kite painting.
kite painting
กิจกรรมการระบายสีว่าวปักเป้า ยังแน่นไปด้วยเด็กๆ ในช่วงหัวค่ำ
Kite painting was still crowded at night.คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh