ว่าวธีออสกับงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand International Kite Festival

ภาพงานฯ ในช่วงเวลาต่างๆ
Kite Festival Time Series
kites
วันศุกร์-อาทิตย์ 10-12 มีนาคม 2549
Friday-Sunday 11-12 March 2006ภาพงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ โดยรวม

เนื่องจากมีการขึ้น-ลงว่าว ต่างๆ ตลอดเวลา 3 วันของงาน จึงได้รวบรวมภาพมุมกว้างงานว่าวฯ ที่ถ่ายไว้ในช่วงเวลาต่างๆ ไว้ ณ หน้านี้

รายละเอียดเพิ่มเติม :


Do you know that the world record was broken here!

12 octopuses in the sky at once on Saturday, 11 March 2006

Don't believe us!

Scroll down and count them yourself.

Friday, 10 March 2006

kites
9 octopuses
10/3/2006, 14:05
kites
9 octopuses
10/3/2006, 14:07
kites

10/3/2006, 14:21
kites

10/3/2006, 14:24
kites

10/3/2006, 14:27
kites

10/3/2006, 15:59
kites

10/3/2006, 16:19

Saturday, 11 March 2006

kites
4 octopuses
11/3/2006, 12:15
kites
11 octopuses
11/3/2006, 12:41
kites
12 octopuses
11/3/2006, 12:54
kites

11/3/2006, 12:58
kites

11/3/2006, 13:04
kites
12 octopuses
Are we taking 'World Record' here?
11/3/2006, 13:05
kites

11/3/2006, 13:24
kites
9 octopuses
11/3/2006, 16:10
kites
10 octopuses
11/3/2006,16:12
kites

11/3/2006, 16:39
kites

11/3/2006, 17:38

Sunday, 12 March 2006

kites

12/3/2006, 12:50
kites

12/3/2006, 12:52
kites
Mega Moon launched.
12/3/2006, 13:13
kites
Mega Moon was up!
12/3/2006, 13:14
kites

12/3/2006, 14:35
kites

12/3/2006, 14:45
kites

12/3/2006, 15:07
kites

12/3/2006, 15:40
kites
Great Sky!
12/3/2006, 17:11
kites

12/3/2006, 17:55
kites

12/3/2006, 18:12
kites

12/3/2006, 18:13
kites

12/3/2006, 18:14
kites
Mega Moon, Octopus, and THEOS kite
12/3/2006, 18:17
kites
Can you recognize them all?
Octopus, Mega Moon, Devil, 252 Flowform, THEOS, Mermaid, Chinese Opera Mask, Turtle

12/3/2006, 18:20
kites

12/3/2006, 18:21คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
9th Kite Festival | ว่าว | Sci4Fun | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh