สวนกังหันลม ของ สทอภ. ประกอบด้วยกังหันลมหลายสีหลากแบบ และกังหันลมบนสายว่าว
Windmills
DSC04052
DSC04847
DSC04910
DSC04477
DSC04487
DSC04505
DSC04558
DSC05089
DSC04797
DSC04840
DSC05233
DSC05128
DSC05129
DSC05133
DSC_0048
DSC05330