Tetrahedral Kites
DSC03941
DSC04131
ว่าวเตตระฯ ทำจากไม้ไผ่ กับแผ่นไมลาร์สี
DSC04918
DSC04808
DSC04809
DSC05222
มีว่าวเตตระฯ 4 เซล กลับบ้านคนละตัว
DSC05223
DSC05149
DSC05151
ว่าวเตตระฯ ทำจากก้านคาร์บอน กับผ้าว่าว
DSC05154
DSC05155
DSC05156
DSC05159
DSC05160
DSC05161
DSC05162
DSC05163
DSC05164
DSC05165
DSC05166
DSC05167
DSC05168
DSC05169
DSC05170
DSC_0096
DSC_0104
DSC_0134
DSC_0136
DSC_0139
DSC_0140
DSC_0142
DSC05182
DSC05188
DSC05189
DSC05190
DSC05191
DSC05192
DSC_0183
ว่าวเตตระฯ อีกแบบ
DSC_0191
DSC05198
สอนประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน จากหลอดกาแฟ
DSC05199
DSC05200
ฝรั่งก็มาเรียนวิธีการประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอนนะครับ
DSC05208
DSC05212
ว่าวเตตระฯ 64 เซล จากหลอดกาแฟ
DSC05222
DSC05226
ว่าวเตตระฯ จากโครงไม้ไผ่
DSC05227
DSC05228
DSC05229