ในพื้นที่ของ สทอภ. ผู้เยี่ยมชมงานฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากจะได้ชมว่าวดาวเทียมธีออส ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยแล้ว ยังได้ความรู้เกี่ยวกับดวงตาของชาติ จากนิทรรศการโครงการดาวเทียมธีออส, อ่านเกร็ดความรู้เรื่องประโยชน์ต่างๆ ของว่าว จากนิทรรศการว่าว, ชมว่าวไทยชนิดต่างๆ 17 แบบ ที่ประดิษฐ์โดยครูสวย เศียรกระโทก, ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ว่าวปิระมิด เตตระฮีดรอน และระบายสีบนว่าว, ชมว่าวแผงขนาดใหญ่ลวดลายสีสวย ใน Theme “โลกร้อน” ที่แต่งแต้มสีโดย Artist ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ อาจารย์จุมพล ชินะประพัฒน์, อาจารย์ชนิศร์ หุตานนท์, อาจารย์ชลิต นาคพะวัน และ พ.ญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  ส่งท้ายด้วยการแสดงว่าวกลางคืน ในคืนวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เป็นการปิดงานว่าวฯ ปี 2551 อีกด้วย
THEOS Activities
DSC03894
DSC04128
DSC04854
ประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน จากหลอดกาแฟ
DSC04857
ระบายสีว่าว A4
DSC04867
DSC04868
ว่าวเตตระฯ
DSC04869
การแสดงว่าวไทย ของครูสวย เศียรกระโทก
DSC04873
DSC04874
ระบายสีว่าว
DSC04140
นิทรรศการโครงการดาวเทียมธีออส และ นิทรรศการว่าว
DSC04141
DSC04881
DSC04143
DSC04885
DSC04889
DSC05009
DSC05012
DSC05016
DSC05017
DSC04489
DSC04490
DSC04491
DSC04514
DSC05020
DSC05021
DSC05024
DSC05026
DSC04977
ขนาดมืดแล้ว ก็ยังมีลูกค้าเยอะ
DSC04983
DSC05201
DSC05202
พี่ธีออสก็มาด้วย
DSC05203
DSC05001
DSC05225
 ไม่จำกัดเชื้อชาติครับ
DSC05245
DSC05249
DSC05251
DSC05172
DSC05174
DSC05176
DSC05184
DSC05355
DSC05356
DSC05359
DSC05360
ผมก่อนๆ