ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก จัดนิทรรศการในลักษณะเรือนชาน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิรู้เรื่องการทำว่าวไทย สาธิตการทำว่าว และแจกว่าวเป็นที่ระลึกในงาน  โดยเน้นว่าวพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก, การแสดงกังกันแบบบ้านกร่าง ของเล่นพลังลมแบบไทยๆ  อีกทั้งมีการปิ้งข้าวเกรียบว่าวแจกผู้เข้าร่วมงานฯ ด้วย
RMUTL
DSC03944
กังหันลมบ้านกร่าง
DSC03949
DSC03950
DSC03952
DSC03953
DSC03955
DSC03957
นี่แหละตัวที่ทำให้เกิดเสียง
DSC03961
DSC04121
DSC04123
DSC04124
DSC04125
DSC04126
DSC04127
DSC04474
ปราชญ์ชาวบ้านมาประดิษฐ์ว่าวให้ดู
DSC04480
DSC04482
DSC04483
มีกลับบ้านกันคนละตัว