Opening Ceremony on Saturday 8 March 2008 at 10:00.
พิธีเปิดงานฯ, วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 เวลา 10:00 น.

พิธีเปิดงานฯ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 โดยมี นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณสนามโดดร่ม ค่ายพระรามหก  ท่ามกลางสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง
Opening Ceremony
DSC04154
DSC04155
DSC04156
DSC04157
DSC04158
DSC04159
DSC04160
DSC04161
DSC04162
DSC04163
DSC04164
DSC04165
DSC04166
DSC04167
DSC04168
DSC04170
DSC04171
DSC04175
DSC04176
DSC04177
DSC04178
DSC04179
DSC04180
DSC04181
DSC04182
DSC04183
DSC04184
DSC04185
DSC04186
DSC04187
DSC04188
DSC04191
DSC04192
DSC04193
DSC04195
DSC04196
DSC04197
DSC04198
DSC04201
DSC04203
DSC04208
DSC04211
DSC04216
DSC04217
DSC04218
DSC04220
DSC04222
DSC04224
DSC04225
DSC04227
DSC04228
DSC04229
DSC04230
DSC04231
DSC04232
DSC04234
DSC04236
DSC04237
DSC04238
DSC04245
DSC04247
DSC04249
DSC04261
DSC04265
DSC04268
DSC04271