ว่าวแผงขนาดใหญ่ลวดลายสีสวย ใน Theme “โลกร้อน” ที่แต่งแต้มสีโดย Artist ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ อาจารย์จุมพล ชินะประพัฒน์, อาจารย์ชนิศร์ หุตานนท์, อาจารย์ชลิต นาคพะวัน และ พ.ญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
Art Kites
DSC04499
DSC04515
DSC04523
DSC04534
DSC04543
DSC04550
DSC04551
DSC04556
DSC04575
DSC04577
DSC04578
DSC04579
DSC04580
DSC04621
DSC04625
DSC04749
DSC04753
DSC04794
DSC04804
DSC04966
DSC05187
DSC05189
DSC05190
DSC05191
DSC05192
DSC05193
DSC05194
DSC05199
DSC04999
DSC05208
DSC05209
DSC05210
DSC05211
DSC05229
DSC05242
DSC05243
DSC05061
DSC_0004
DSC_0009
DSC_0016
DSC05125
DSC05131
DSC_0065
DSC05138
DSC05288
DSC05290
DSC05291
DSC05349