กิจกรรมของโครงการดาวเทียมธีออส การแสดงว่าวดาวเทียมธีออส : ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย การแสดงว่าวแผง และสาธิตการวาดภาพบนว่าวแผงจาก artist ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย การแสดงโค้งว่าวพระอาทิตย์ เพื่อเฉลิมฉลองปีสุริยฟิสิกส์สากล กิจกรรมด้านศิลปะสำหรับเยาวชน : การประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน/ว่าวอื่นๆ และ การระบายสีว่าว การแสดงนิทรรศการโครงการดาวเทียมธีออส และภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง พื้นที่ค่ายพระรามหก พร้อมการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึก การแสดงว่าวกลางคืน