Links
ว่าวกับการสำรวจระยะไกล
http://funscience.gistda.or.th/kite/kite.htmlhttp://funscience.gistda.or.th/kite/kite.htmlshapeimage_2_link_0
ว่าวแสนง่ายสำหรับห้องเรียน
http://funscience.gistda.or.th/kite/easykite/easykite.htmlhttp://funscience.gistda.or.th/kite/easykite/easykite.htmlshapeimage_3_link_0
ว่าวไอพ่นจากถุงพลาสติก
http://funscience.gistda.or.th/kite/plasticsled/plasticsled.htmlhttp://funscience.gistda.or.th/kite/plasticsled/plasticsled.htmlshapeimage_4_link_0
ว่าวธีออส
http://space.gistda.or.th/theos/theoskite.htmlhttp://space.gistda.or.th/theos/theoskite.htmlshapeimage_5_link_0
เตตระฮีดรอน
http://funscience.gistda.or.th/tetrahedron/tetrahedron.htmlhttp://funscience.gistda.or.th/tetrahedron/tetrahedron.htmlshapeimage_6_link_0
กิจกรรมครอบครัวสุดสนุกกับดาวเทียมธีออส
สวนวชิรเบญจทัศ​ (สวนรถไฟ)
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550
http://space.gistda.or.th/spacescience/kite2007/event.htmlhttp://space.gistda.or.th/spacescience/kite2007/event.htmlshapeimage_7_link_0
งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9
11-12 มีนาคม 2549
http://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/event.htmlhttp://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/event.htmlshapeimage_8_link_0
ว่าวดาวเทียมธีออสกับงานเทศกาลกีฬาไทย 2548
5 มีนาคม - 2 เมษายน 2548
http://space.gistda.or.th/kite48/event.htmlhttp://space.gistda.or.th/kite48/event.htmlshapeimage_9_link_0
ประวัติและผลงานของ พี่สมหมาย วัฒนมงคล
http://funscience.gistda.or.th/kite/sommai.htmlhttp://funscience.gistda.or.th/kite/sommai.htmlshapeimage_10_link_0
ประวัติพี่สมัชชา นิยมศิลป์
http://funscience.gistda.or.th/kite/Smajcha/http://funscience.gistda.or.th/kite/Smajcha/shapeimage_11_link_0
พิพิธภัณฑ์ว่าว ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเขตพิษณุโลก
http://funscience.gistda.or.th/kite/culturalcenter/welcome.htmlhttp://funscience.gistda.or.th/kite/culturalcenter/welcome.htmlshapeimage_12_link_0
Ron Spaulding
"High Flyer" Article from Bangkok Post, 3 April 2006
http://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/highflyer.htmlhttp://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/highflyer.htmlshapeimage_13_link_0
ตี๋ - สัญญา พุทธเจริญลาภ
http://funscience.gistda.or.th/kite/sanya.htmlhttp://funscience.gistda.or.th/kite/sanya.htmlshapeimage_14_link_0
KAP - Kite Aerial Photography
http://funscience.gistda.or.th/kap/kap.htmlhttp://funscience.gistda.or.th/kap/kap.htmlshapeimage_15_link_0